O planoti

O planoti

Nad Baško grapo, dolino reke Idrijce in v štric s Cerkljanskim hribovjem se nahaja Šentviška planota. Posejana s številnimi travniki in urejenimi domačijami med katerimi se pletejo poti, kolovozi in steze, ki pohodniku ponujajo varen korak od vsakdanjega vrveža, kolesarju dobro »špuro«, umetniku navdih … Območje ima bogato zgodovino in veliko naravnih, kulturnih, etnoloških in drugih zanimivosti.

Kraji na Planoti

Na Šentviški planoti se nahaja veliko manjših in večjih krajev, ki s svojimi naravnimi danostmi, kot tudi prispevkom ljudi, ki so tu živeli oziroma še živijo, tvorijo kotiček Slovenije, ki si ga je vredno ogledati in predvsem doživeti. Med večje kraje spadajo Ponikve, Pečine, Prapetno Brdo in Šentviška Gora.

Ponikve
Ponikve

Največja vas na Planoti so Ponikve, ki štejejo nekaj manj kot 200 prebivalcev. Kraj leži na nadmorski višini 673 m na zahodni strani Šentviške planote, sestavlja pa ga večje strnjeno jedro ter več zaselkov in samotnih kmetij na okoliških vzpetinah. Tudi najpomembnejši kulturni spomenik – Marijina cerkev, ki je bila po koncu druge svetovne vojne obnovljena po načrtih priznanega arhitekta Jožeta Plečnika – stoji na hribu nad vasjo. Travnik sredi vasi se ob večjem deževju napolni z vodo in pogosto tam nastane manjše jezero, nakopičena voda pa nato počasi ponikne skozi dve večji ponikvi oziroma požiralnika in pride ponovno na plan nižje, na strmem pobočju Planote. Vas je prav po tem pojavu dobila tudi svoje ime. V sušnem obdobju se travnik spremeni v nogometno igrišče, kjer poteka vsakoletni turnir v malem nogometu. V središču vasi domujejo prostovoljni gasilci, ob poti, ki vodi iz vasi proti Gorskemu Vrhu, pa je ob cesti urejen smučarski center z vlečnico, dvema skakalnicama z umetno podlago in progami za tek na smučeh. Nedaleč od tu stojita še koči domače lovske družine in CB-radiokluba Porezen - Krn.

Pečine
Pečine

Osrednje naselje Šentviške planote so Pečine. Poleg edine gostilne, ki še deluje na Šentviški planoti, ima vas tudi asfaltirano igrišče z igrali za otroke, v zaselku Stari Rut pa urejen večji piknik prostor, imenovan Aspask. Nad vasjo stoji cerkev sv. Mohorja in Fortunata. Njen nastanek sega v 13. stoletje, ko naj bi na tem mestu že stalo manjše naselje. Prvotna poselitev tega osrednjega dela Šentviške planote pa sega še dlje nazaj, o čemer pričata dve pomembni doslej odkriti arheološki najdišči iz časa mlajše železne dobe ter 6. in 7. stoletja našega štetja. Tudi sicer se je v kraju ohranilo več redkih in izjemnih stavb, ki kažejo na mojstrstvo nekdanjih graditeljev. Prvi primer tovrstne stavbne dediščine je enonadstropna stanovanjska hiša Na Brd, ki s številnimi kamnoseškimi detajli in odlično gradnjo spada v sam vrh kmečkega stavbarstva 19. stoletja. Skromnejši, vendar nič manj kakovosten arhitekturni in etnološki spomenik pa je tudi lesena, s slamo krita kašča z letnico 1778, ki se nahaja v zaselku Kabiunk.

Šentviška gora
Šentviška gora

Najstarejši kraj na Planoti je Šentviška Gora. V pisnih virih je bila vas prvič omenjena leta 1192, ko je bil tu sedež mogočne duhovnije, ki je poleg krajev na Šentviški planoti obsegala tudi naselja v dolini Bače ter segala vse do Cerknega in Spodnje Idrije. Častitljive starosti je tudi župnijska cerkev sv. Vida, katere temelji so bili najverjetneje postavljeni že v začetku našega štetja, danes pa cerkev kaže izrazito baročno podobo. Med najstarejšimi ohranjenimi hišami v vasi je Lukševa hiša, ki ima na pročelju več fresk z nabožnimi motivi in sončno uro z letnico 1775. Na Šentviški Gori se je rodil skladatelj in zborovodja Ivan Laharnar, bila pa naj bi tudi rojstni kraj renesančnega skladatelja Jakoba Petelina Gallusa. V strnjenem naselju pod mogočno cerkvijo danes živi okoli 100 ljudi. V vasi sta vrtec in podružnična osnovna šola, ki jo do četrtega razreda obiskujejo otroci iz vseh krajev Planote. Pred šolo je urejeno večje asfaltirano šolsko igrišče, ki je namenjeno tudi različnim športnim in drugim prireditvam.

Šentviška gora 1
Šentviška gora 1

Najstarejši kraj na Planoti je Šentviška Gora. V pisnih virih je bila vas prvič omenjena leta 1192, ko je bil tu sedež mogočne duhovnije, ki je poleg krajev na Šentviški planoti obsegala tudi naselja v dolini Bače ter segala vse do Cerknega in Spodnje Idrije. Častitljive starosti je tudi župnijska cerkev sv. Vida, katere temelji so bili najverjetneje postavljeni že v začetku našega štetja, danes pa cerkev kaže izrazito baročno podobo. Med najstarejšimi ohranjenimi hišami v vasi je Lukševa hiša, ki ima na pročelju več fresk z nabožnimi motivi in sončno uro z letnico 1775. Na Šentviški Gori se je rodil skladatelj in zborovodja Ivan Laharnar, bila pa naj bi tudi rojstni kraj renesančnega skladatelja Jakoba Petelina Gallusa. V strnjenem naselju pod mogočno cerkvijo danes živi okoli 100 ljudi. V vasi sta vrtec in podružnična osnovna šola, ki jo do četrtega razreda obiskujejo otroci iz vseh krajev Planote. Pred šolo je urejeno večje asfaltirano šolsko igrišče, ki je namenjeno tudi različnim športnim in drugim prireditvam.

Življenje na Planoti

Planotarji so bili od nekdaj vajeni trdega dela, kar se odraža na urejenosti okolja, skrbi po samooskrbi ter nesebični medsebojni pomoči. Ob vsem delu pa so se vedno znali tudi poveseliti in organizirati najrazličnejše dogodke, ki se v večini odvijajo še danes. Vedno več je mladih, ki tu ostanejo in si ustvarijo družino, saj jim mir in drugi pozitivni dejavniki omogočajo zelo kvalitetno bivanje in preživljanje prostega časa.

Življenje na Planoti
Življenje na Planoti
Življenje na Planoti
Življenje na Planoti

Društva

Skozi leta je bilo na Planoti ustanovljenih veliko društev, ki so domačine še bolj povezala in doprinesla k njihovem lepšemu vsakdanu ter razvoju lokalnega okolja. Večina društev še vedno deluje, prav tako se vsakoletno odvijajo raznorazni dogodki, ki jih društva organizirajo in na takšen način skrbijo za ohranjanje tradicij, širjenje prepoznavnosti Planote v svetu in kar je najpomembneje – spodbujajo k medsebojnem sodelovanju med domačini.

Turistično društvo šentviška planota
Folklorno društvo Ivan Laharnar planota
Šentviška planota