Zanimivosti

Zanimivosti

Šentviška planota se ponaša z veliko naravnimi in kulturnimi znamenitostmi, ki s svojimi lepotami in vrednotami očarajo slehernega oglednika. Med najbolj prepoznavnimi je zagotovo cerkev Marijinega obiskanja na Ponikvah, ki je delo priznanega slovenskega arhitekta Jožeta Plečnika. Nekatere znamenitosti so lažje dostopne in vidne s ceste, druge zahtevajo kanček kondicijske pripravljenosti, da lahko odkrijete njih čar.

Plečnikova cerkev

Plečnikova cerkev

Cerkev Marijinega obiskanja na Ponikvah je edina Plečnikova sakralna mojstrovina na Primorskem. Prvotno gotsko cerkev iz 15. stoletja so med drugo svetovno vojno Nemci požgali in minirali. Po vojni je tamkajšnji župnik na pomoč poklical priznanega arhitekta Jožeta Plečnika. Cerkev je bila leta 1958 ponovno posvečena. Od ostankov porušene cerkve je mojster ohranil le nekaj osnovnih arhitekturnih elementov (med njimi glavni zvonik), medtem ko sta zunanjost in notranjost dobili povsem novo podobo. Zaradi svoje preteklosti, lege in izstopajoče podobe je cerkev danes prvovrsten, z odlokom občine Tolmin razglašen kulturni spomenik, v njej pa je na ogled tudi razstava, ki govori o njeni nekdanji podobi in zadnjih večjih prenovah.

Mlin in žaga

Mlin in žaga

Mlin in žaga v Nartu pod vasjo Daber pričata o kmečkem življenju in naravnih danostih Planote. Od 20. let 20. stoletja pa še vse po drugi svetovni vojni so domačini tja vozili mlet žito in hlode v razrez. Za pogon so izkoriščali enega izmed redkih potokov s stalnim vodnim virom na Planoti. Kovinske cevi in mlinsko kolo so izdelali iz ostankov orožja in vojaške opreme iz prve svetovne vojne, nabranih na bližnji Banjški planoti. Z mletjem so v mlinu prenehali v prvih desetletjih po drugi svetovni vojni, ko so kmetje na Šentviški planoti zaradi spremenjenega načina življenja opustili pridelavo žit.

Črvov Vrh

Črvov Vrh

Črvov vrh, tudi Črvov grič, s svojo višino 974 metrov velja za najvišji vrh Šentviške planote. Čudovit razgled, ki zajema okoliško hribovje in doline ter enostaven dostop, privabljata veliko obiskovalcev. Ob prvi polni luni v novem letu poteka nanj zdaj že tradicionalen nočni vzpon, zanimanje zanj pa je sodeč po udeležbi in čarobnosti same poti v soju lune in bakel, iz leta v leto večji.

Lesena kašča

Lesena kašča

Leseno kaščo oziroma klet, ki je bila najpomembnejši objekt vsakega premožnejšega kmečkega gospodarstva, so na Pečinah postavili leta 1778. Zgradili so jo iz debelih jesenovih in bukovih brun ter pokrili z debelo slamnato streho. V notranjosti so v skrinjah shranjevali žita, na drogovih pod stropom so viseli suhomesnati izdelki, v kotu pa so bile postavljene pletenke domačega sadjevca in mošta ter posode s posušenim sadjem. Kašča s Pečin je redek in izjemen primerek skromne, a skladne in predvsem smotrne ljudske gradnje, ki še danes priča o kulturnem izročilu in iznajdljivosti naših prednikov.

Žlebi

Žlebi

Divja baba kraljuje v vsaki jami v soteski potoka Kostanjevec. Na plan prihaja ob jutranjem svitu in dela ljudem škodo na poljih. To je ena izmed vraževernih zgodb, ki so jo domačini znali pripovedovati, ko je beseda nanesla na sotesko potoka Kostanjevec. Ob njem je nekdaj do vasi Pečine in Ponikve vodila pomembna pešpot. Soteska, ki jo domačini imenujejo tudi Žlebi, nazorno priča, da je Planota del kraškega sveta. Poleg čudovitih manjših slapov ponuja kraške jame, ki s svojimi rovi segajo globoko v osrčje Planote. Po svojskih erozijskih in korozijskih oblikah ter speleoloških objektih in odtočnem režimu sodi med značilne krajinske elemente, zato je od leta 1990 razglašena

Močilo

Močilo

Močilo, ki se nahaja ob glavni cesti proti Pečinam, se je nekoč uporabljalo za napajanje živine z dveh najbližjih kmetij. Domače turistično društvo ga je pred leti očistilo in obnovilo ter s tem rešilo pred pozabo.

Sončna ura

Sončna ura

V središču vasi tik ob vaškem trgu na Šentviški Gori stoji Lukševa hiša iz 18. stoletja, ki ima na pročelju freske sv. Florjana in sv. Janeza Krstnika ter sončno uro z letnico 1775. Hiša je med najstarejšimi v naselju, njeno pročelje pa je bilo pred leti obnovljeno.

Šentviška planota